MİSYONUMUZ/VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ (ÖZ GÖREV)

“Toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirerek, insan saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, her yerde ve her zaman muhtaç ve korunmasız insanlara yardım etmek ve toplumun fakirlikle, yoksullukla mücadele kapasitesinin geliştirilmesini desteklemek. Amacımız, yeryüzünde bulunan tüm insanlara, dünyanın neresinde olursa olsun felakete uğramış, zulüm görmüş, aç kalmış, afete uğramış, herkese maddi ve manevi yardımlarımızı ulaştırmak ve yardım etmek isteyen duyarlı insanların yardımlarının ulaştırılmasında öncü olmaktır. Hayatın her zaman yaşanmaya değer olduğunu kanıtlamak, toplumda dayanışmayı sağlamak, topumun dini,  ahlaki, kültürel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak, yardımlaşma etkinliklerinin arttırılması için çalışmalar yapmak,  hizmet ile ilgili konu ve alanlarda bilimsel araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak. Maddi ve manevi zorlukların, zulmün, ümmetin üzerinden kaldırılmasına yardımcı olmak,aynı zamanda zulme uğramış, ihtiyaç durumunda olan bütün Müslümanlara, maddi manevi her türlü desteği tüm var gücümüzle onların hizmetine sunmaktır. Her şeyden önemlisi yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamaya çalışırken ileride bu davranışları sürdürecek bilinçli gençlerle hareket ederek ileriye öncü bir nesil yetiştirmek, toplumda yardımlaşmaya, ahlaki değerlere, geleneklerimize verilen önemi arttırmak geliştirmek. Yarın bugündür diyen, geleceğe güvenle bakan, çağdaş, lider, girişimci, yeniliklere açık, gençler yetiştirmek. Milli ve manevi şuuru geliştirecek ortamlar tesis etmek, programlar düzenlemek yegâne görevimizdir.

VİZYONUMUZ (ÖZ AMAÇ)

“Yeryüzünde ırk, bölge, ülke, dil ayırımı yapmaksızın kardeşlik ve barış içinde yaşamayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı yaygınlaştırmak ve bunu insanlara aşılamada öncü kurum olmak. Dünyada ve ülkemizde sosyal dayanışma ve yardımlaşma duygularının arttırılmasında ve bunun bilincinde olan gençlerle hareket ederek geleceğin liderlerini yetiştirmek. Başta kendi vatanımızda ve tüm dünyada, insani yardım hizmeti noktasında çalışan ve bu hususlarda aranan ve örnek alınan öncü bir kuruluş olmak. İlçemizin ve ülkemizi ekonomik, sosyal, dini, ahlaki ve kültürel alanlarda en üst seviyelere gelmesinde yardımcı olan, güvenli ve huzurlu bir ortamı, yenilik ve teknolojik gelişmelere açık, kendi gelişimi ile toplumu da dönüştüren ve değiştiren bir kurum olmak. Hedeflerimize ulaşırken Adalet duygusuna hâkim, insan haklarına saygılı, sosyal dokuyu güçlendirmek için çalışan, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendiren, toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmeyi hedefleyen kurum seviyesine ulaşmak. Aynı gaye etrafında birleşen ve ortak değerlere sahip gençlerin sosyal, kültürel, eğitimsel gelişimine destek olmak ve bu çalışmalara zemin oluşturmak, böylece yerel ve küresel çapta kaliteli insan yetiştirmek tüm kesimlere yararlı olmak amacını gerçekleştirmiş bir dernek kuruluşu haline gelmek. İlim ve fen alanlarında öne çıkan isimlerin bilgi ve birikimlerinden istifade edilmesinde, tanınmasında, gençlerimize ulaştırılmasında öncü bir kurum olmak, öz amacımızdır.”

DEĞERLERİMİZ

Milli ve Manevi Değerler:milli ve manevi değerlerin farkında olunmadan hizmet edilmeyeceğine inanıyoruz.

Faydalı olmak: İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır bilinciyle hareket ediyoruz.

Dürüstlük ve doğruluk: Karşılıklı itimat için dürüstlüğün en önemli değer olduğuna inanıyoruz.

Sorumluluk Şuuru: Kendimize, derneğimize,  ilçemize, ülkemize ve insanlara karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz.

İstişare: Farklı fikirlere ve ortak akla değer veririz.

İnsancıl olmak: farklılıklar güzelliklerimizdir bilinciyle hareket ediyoruz. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü.

Share Button

Yorum Kapalıdır.