HAKKIMIZDA

Bismillahirrahmanirrahim

 

ReHNuMa-Der niçin kuruldu ?

Her Müslüman gibi bizlerde de oluşan davet sorumluluğu daha hassas düşünmeye sevk etti. Gerçek akideyi öğrendikçe Kuran ve Sünnet davetini kabul ettikçe hayatımız ve bakış açımız değişmeye başladı ve dinin bizlere verdiği bazı sorumlulukların farkına vardık. O sorumluluğunda Ya öğrenen ol ya öğreten ol yada seven ol  sorumluluğu olduğunu fark ettik. Öğrendiklerimizi yaşamakla birlikte, anlatma ilkesini nasıl başarabiliriz diye düşünmeye başladık. Şuna da dikkat etmemiz gerektiğini iyi anlamıştık Mus’ab bin Umeyr  olunmadan Hz Ömer  işine soyunulmayacağı oldu.

ReHNuMa-Der , ismiyle müsemma olması için Şer’i ilimlerle davete muhtaç insanlar arasında bir köprü vazifesi yapma, davetçi kardeşlerimizle bu insanları her platformda buluşturma çabasındadır çok işimizin var olduğunu, bu davet işinin son nefese kadar bitmeyeceğinin bilincindeyiz. Rabbimizin buyurduğu gibi:

“(İnsanları) Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve “Ben müslümanlardanım” diyenden kimin sözü daha güzeldir?” (Fussilet 33)

Bidat ’ ların bu kadar yaygınlaştığı ve şirkin her tarafı kapladığı, dinin yerini hurafelerin aldığı bir Kahta ortamında elbette boş duramazdık. Bu bilinçle ReHNuMa -Der çatısı altında toplanıp, neler yapılabilir sorumluluğu oluştu. Rabbimize hamd olsun, bu sorumluluk sürecinde iyi bir mesafe aldığımız söylenebilir. Toplumdaki bu kötü gidişata Rabbimizin emri gereği “dur” diyebilmek gayesiyle, şunları gerçekleştirmek için hem Rabbimize, hem de kendimize söz verdık.

Ayrıca Müslümanlar Ve Gayri Müslümler için yardıma muhtaç kim varsa bir Hz Ömer gibi adaletli bir şekilde yardımcı olmak Allahu Tealanın yardımıyla bu hayır işinde vesile olarak bütün insanlığa ulaşmayı bir görev bildik.  Irk dil din cinsiyet ayrımı yapmadan kim ezilmişse kim eziliyorsa yanında olacağımızı, bütün muhtaç ve ihtiyaç sahiplerini bulup yaşlılarımız bizim yaşlılarımız dul yetimler bizim sorumluluğumuzda onlara yol olup onlara elimizden gelenin daha iyisini yapıp yardımcı olmaya çalışacağız. Rabbim bizleri bu yolda Muvaffak kılsın. Amin

 

1- Fakir Muhtaç kişileri tespit etmek

2- Konferans, panel ve seminerler tertiplemek

3-  Davet çalışmalarını internet ortamına taşımak

4- Çeşitli davet toplantı ve organizasyonlara dernek vasfıyla iştirak etmek.

5-Maddi imkanlar nispetinde, ihtiyaç sahiplerini tespit etmek ve yardımda bulunmak

6- Doğru dini bilgilerin halka ulaştırılması için, cd dvd ve broşür türü materyaller hazırlamak ve dağıtmak

7- Başkalarıyla yardımlaşmak ve yoğun ilmi kurslar düzenlemek

8- Genel davet çalışmalarında bulunmak

9- Kadınların davetteki rollerini etkinleştirmek

10-Kuran Kursları açmak

11- Öğrenci yurtları açarak, eğitim alanına katkı sağlamak

İşte bunları gerçekleştirmek niyetiyle ReHNuMa -Der’i kurduk. Rabbim bize hayrın yollarını kolaylaştırsın. Bizler Kahtalı Müslümanlar olarak, bu uğurda çaba sarf etmeye söz verdik. Umulur ki Rabbimiz bizleri muvaffak kılar. Bu düşüncelerimizin gerçekleşmesi için Rabbimizden ihlas ve gayret niyaz ediyoruz ve sizlerden de dua bekliyoruz.  Rehnuma Dernek Yönetimi.11

Share Button

Yorum Kapalıdır.