HAKKIMIZDA

KURUMSAL YAZIMIZ

Bismillahirrahmanirrahim

Rehnuma Derneği niçin kuruldu?

2015 yılında kuruluşunu yaptığımız derneğimiz, toplumumuzun dini, ahlaki, kültürel, sosyal hizmet sahasında yeni açılmış bir sayfasıdır. Her Müslüman gibi bizlerde de oluşan davet sorumluluğu bizi daha hassas düşünmeye sevk etti. Gerçek akideyi öğrendikçe, Kuran ve Sünnet davetini kabul ettikçe, hayatımız ve bakış açımız değişmeye başladı ve dinin bizlere verdiği bazı sorumlulukların farkına vardık. O sorumluluğun da “Ya öğrenen ol ya öğreten ol ya da seven ol “ sorumluluğu olduğunu fark ettik. Öğrendiklerimizi yaşamakla birlikte, yaşatma ilkesini nasıl başarabiliriz diye düşünmeye başladık. Anladığımız ve anlatmak istediğimiz, Mus’ab bin Umeyr olunmadan Hz Ömer işinesoyunulmayacağıdır. Rabbimizinbuyurduğu gibi“(İnsanları) Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve “Ben Müslümanlardanım” diyenden kimin sözü daha güzeldir?” (Fussilet 33)

Bidatların bu kadar yaygınlaştığı ve şirkin her tarafı kapladığı, dinin yerini hurafelerin aldığı bir ortamında elbette boş duramazdık. Bu durum bizlerineler yapılabilir düşüncesiyle Rehnuma-Der çatısı altında toplanmaya sevk etti.  Rabbimize hamd olsun, bu sorumluluk sürecinde iyi bir mesafe kat ettiğimiz söylenebilir. Toplumdaki bu kötü gidişata Rabbimizin emri gereği “dur” diyebilmek gayesiyle, şunları gerçekleştirmek için hem Rabbimize, hem de kendimize söz verdik:

1- Fakir ve muhtaç kişileri tespit etmek

2- Konferans, panel ve seminerler düzenlemek

3-  Davet çalışmalarını internet ortamına taşımak

4- Çeşitli davet toplantı ve organizasyonlara dernek vasfıyla iştirak etmek.

5-Maddi imkânlar nispetinde, ihtiyaç sahiplerini tespit etmek ve yardımda bulunmak

6-Dini bilgilerin doğru bir şekilde halka ulaştırılması için, cd, DVD ve broşür türü materyaller hazırlamak ve dağıtmak

7- Başkalarıyla yardımlaşmak ve ilim içerikli kurslar düzenlemek

8- Genel davet çalışmalarında bulunmak

9- Kadınların davetteki rollerini etkinleştirmek

10-Kuran Kursları açmak

11- Öğrenci yurtları açarak, eğitim alanına katkı sağlamak

Ayrıca Müslüman Gayri Müslim kim olursa olsun yardıma muhtaç kim varsa Hz Ömer gibi adaletli bir şekilde yardımcı olmak Alla hu Teâlâ’nın yardımıyla bu hayır işinde vesile olarak bütün insanlığa ulaşmayı bir görev bildik.  Irk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapmadan kim ezilmişse kim ezilmekteyse yanında olacağımızı, yaşlı, yetim tüm ihtiyaç sahiplerine Rehnuma Derneği bünyesinde onlara yol olup elimizden gelenin en iyisini yapıp yardımcı olmaya çalışacağımızı söylemekten gurur duyarız.  İşte bunları gerçekleştirmek niyetiyle Rehnuma -Der’i kurduk. Rabbim bize hayrın yollarını kolaylaştırsın. Bizler Kâhtalı Müslümanlar olarak, bu uğurda çaba sarf etmeye söz verdik. Umarız ki Rabbimiz bizleri muvaffak kılar. Bu düşüncelerimizin gerçekleşmesi için Rabbimizden ihlas ve gayret niyaz ediyoruz ve sizlerden de dua bekliyoruz.  Rehnuma Dernek Yönetimi.

DERNEĞİN TARİHÇESİ

Amaç ve hedefleriyle Kâhta milliyetçiliği (din, dil, ırk ayırımı yapmadan ) düşüncesiyle hareket eden, misyon, vizyon ve değerleriyle bir öncü olmak amacıyla vatanına milletine ve ilçesine üstün hizmetler sunmaya çalışan, gençleriyle geleceğe koşan derneğimiz 2015 yılında faaliyete geçmiştir. Başkan ÇELİK, kâhtadaki tüm dernek ve kuruluşlara gidip yeterli olmadıklarını ve var olanı geliştirip eksik olanı tamamlamadıklarına şahit olmuştur.

 Bu düşüncelerinin ete kemiğe bürünmesi gerektiğini düşünen başkan ÇELİK, Rehnuma derneğini ( yol gösteren kılavuz) kurmuş ve aktifliğini derneğe yansıtmıştır. Tüm çalışmalarına bizzat kendi katılıp başında durup incelemiş ve gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur. Çeşitli basın yayın kollarıyla amacını duyuran Başkan ÇELİK, şu açıklamalarda bulunmuştur:

“Rehnuma Eğitim Kültür Sanat Spor Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği olarak çok güzel bir uygulama başlattık. Umarım herkese örnek oluruz. Yeni olmamıza rağmen Kâhta da daha iyi hizmet vermek için elimizden gelenin üstünde bir çalışma içinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Dernekteki gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan ekibe teşekkür ediyor, bu ekip halk eğitim bünyesinde eğitim görmekte, bu eğitimini de dernek binamızda görmektedirler. İnsanlarımız kendi ailesine bakamaz duruma geldiği gibi insanların çoğu yaşlıları bakamadıklarından dolayı dışarı atıyorlar, yaşlılara bakmak için para yardımı almalarına rağmen yinede bakımlarını yapmadıklarını görüyoruz. Ancak bizler Rehnuma Derneği olarak bu mazlum insanlarımızı ve yaşlı büyüklerimizi evde bakım hizmetlerini gönüllü olarak vermek istedik. Bu kutlu davaya sahip çıkma yolunda herkesin maddi ve manevi desteklerini bekliyoruz Ve Allah u Teâlâ’nın Rızasını, Yaşlılarımızın duasını kazanmalarını istiyoruz.  Rehnuma Derneği gönüllülerinden oluşan bir ekiple yardıma muhtaç evde yatalak olan yaşlı vatandaşlarımızı evde bakımlarına yardımcı olmak ve eğitim vermek için ilk etapta 27 kişilik bir ekip ile 131 ihtiyaç sahibi için evlere gidip evde bakım hizmetin de  bulunup maddi ve manevi destek için eğitim vereceğiz.

Proje Hangi İhtiyaçtan Kaynaklanmıştır: çeşitli ihtiyaçların eksikliği toplumda kargaşa, geçimsizlik ve huzursuzluk yaratmıştır. Bu sebepler neticesinde ihtiyaçları tespit edip önlem alınmasını uygun gördük. İhtiyaçlar da bu gibi sebeplerden kaynaklanmıştır.Amaçlarımızdan biri de, özel gereksinim sahibi kişilerin bakımı ve takibi için evde bakım hizmetlerinin daha iyi yönetilmesi ve eşit hizmet dağılımı sağlanmaktır..  Evde bakım, özellikle yaşlı, engelli, yatalak,  kronik hastalar ve cerrahi operasyon sonrasında hastaların ihtiyaç duyduğu bir hizmettir. Bu çalışmalarımız evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi, hastanelerdeki uzun bekleme listelerinin azaltılması, yatış gün sayısının düşmesiyle hastane verimliliğinin sağlanması, hastane kaynaklı enfeksiyonlardan korunma, ülkenin ve hastanın ekonomisine katkı sağlama ve sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltılması konularında yararlı olacaktır.

Bizim bu projemizin amacı: Evde bakım hizmetlerinin çok yönlü bir hizmet olması sebebiyle hastanın tıbbi tedavisi yanı sıra temizlik,  ulaşım, bakım, psikolojik destek, fiziksel rehabilitasyon alanlarını da kapsayacak şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Proje kapsamında bu alanlara yönelik alt yapı ve eğitim sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sayede alıcı ülkedeki başarılı modelleri gözlemleme ve ülkemizdeki sistemle kıyaslama, kamu hizmetinin verimliliğini ve kişisel bilgi ve beceriyi artırma, Avrupalılık bilinci oluşturma, istihdam edilebilirliği geliştirme konuları amaçlanmaktadır.

Beklenen sonuçlar: Hizmetin verimliliğini artırmak için gerekli alt yapının oluşturulması amacıyla AB üyesi Ülkede standartları görmek hukuki alt yapının ve insan kaynaklarının incelenmesi, ülkemize uygulanabilirliğinin tespit edilmesidir.

Share Button

Yorum Kapalıdır.